Promo Gadget

Kalimat Majemuk Setara

Friday, October 21st, 2011 - Bahasa Indonesia
Kalimat Majemuk Setara – Apa definisi kalimat majemuk setara ? ada hubungan apa sajakah dalam kalimat majemuk setara? dalam artikel kita kali ini kita akan membahas tentang kalimat majemuk setara, disertai dengan contoh contohnya.

Definisi & Pengertian Kalimat Majemuk Setara

Kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih dan tiap-tiap unsurnya mempunyai kedudukan yang sama. Ada tiga macam hubungan semantis dalam kalimat majemuk setara.

Jenis Hubungan Kalimat majemuk setara

1. Hubungan penjumlahan kalimat majemuk setara
Hubungan yang menyatakan penjumlahan atau gabungan kegiatan, keadaan, peristiwa, atau proses. Hubungan penjumlahan ini ditandai dengan kata penghubung dan, serta, baik. . . maupun.

Contoh Hubungan penjumlahan kalimat majemuk setara:
Ia baik hati dan suka menolong teman yang mengalami kesusahan.

2. Hubungan perlawanan kalimat majemuk setara
Hubungan yang menyatakan bahwa yang dinyatakan dalam klausa pertama berlawanan dengan yang dinyatakan dalam klausa kedua. Klausa pertama berlawanan atau tidak sama dengan yang dinyatakan dalam klausa kedua. Hubungan perlawanan ini ditandai kata penghubung tetapi, melainkan.

Contoh Hubungan perlawanan kalimat majemuk setara:
Adikku belum bersekolah, tetapi dia sudah pandai membaca.

3. Hubungan pemilihan kalimat majemuk setara
Hubungan yang menyatakan pilihan di antara dua kemungkinan atau lebih yang dinyatakan oleh klausa-klausa yang dihubungkan. Hubungan pemilihan ini ditandai kata penghubung atau.

Contoh Hubungan pemilihan kalimat majemuk setara:
Saya datang ke rumahmu atau kamu datang ke rumah Andi.
alam yang nasibnya malang itu.

Kata Kunci :

contoh kalimat majemuk setara,contoh kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan penjumlahan,contoh kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan penjumlahan dan hubungan perlawanan,Kalimat majemuk hubungan perlawanan,contoh hubungan penjumlahan,buatlah kalimat majemuk setara yang menyatakan hubungan penjumlahan dan hubungan perlawanan,contoh kalimat majemuk hubungan pemilihan,contoh hubungan perlawanan,contoh kalimat majemuk setara baik maupun,hubungan pemilihan
Harga Handphone
Kalimat Majemuk Setara | Muhammad Risal | 4.5